Rugalmas foglalkoztatás a fejlesztések szolgálatában az AXIS BENTONIT Kft-nél

GINOP-5.3.2-16-2016-00326

Az AXIS BENTONIT Ásványianyag Feldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a „Rugalmas foglalkoztatás a fejlesztések szolgálatában az Axis Bentonit Kft-nél” címmel 14 710 097,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt finanszírozása az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik. A projekt célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása. A munkakörök rugalmas átalakításához kapcsolódó, a rugalmas munkarendben foglalkoztatott munkavállalók adminisztrációs, dokumentációs munkájának elősegítése érdekében beszerzésre kerültek számítástechnikai eszközök, nyomtatók, szoftverek és adattároló szerver.

A rugalmas foglalkoztatási formákra történő átszervezés 9 munkakört érint.

A kft a projekt keretében 2 fő új munkavállalót foglalkoztatott, akiknek a bérük egy része a projektből került elszámolásra. 1 fő eddig még nem alkalmazott laborasszisztensi munkakört lát el, munkaállomásának kialakításához nedvességmérő, szitarázó gép és szita-szett került beszerzésre. A másik új munkavállaló a fejlesztések révén bővülő feldolgozói kapacitás zavartalan technikai működésének biztosítása érdekében került alkalmazásra.

A munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, tanácsadások, egyéni coachingok, valamint műhelymunkák kerültek megszervezésre és lebonyolításra. Átalakításra kerültek a HR dokumentumok, a szervezeti szabályzatok, valamint elkészült az IT szabályzat.

A projekt megvalósítása: 2017.04.01-től 2018.03.30-ig

A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével a működtetés hatékonyságának növelése a cél, ugyanakkor szükséges reagálni arra, hogy a munkavállalók részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a családi és magánélettel jobban összeegyeztethető munkavállalási forma iránt. Annak érdekében, hogy a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazása a vállalkozás számára zökkenőmentesen és az előnyök maximális kihasználásával járjon, a cégvezetők számára az átalakítással összefüggésben szervezetfejlesztési, hatékonyság növelést szolgáló képzések, műhelymunkák kerültek megtartásra. A bevezetést elősegítő ismereteket bővítő képzések, vezetői és munkavállalói részvétellel zajló műhelymunkák az átalakításból adódó esetleges konfliktushelyzetek interaktív módon kezelhetővé váltak.

Széchenyi 2020 szociális

17,257 total views, 16 views today