Gyakornok alkalmazása az AXIS BENTONIT Kft.-nél

Az AXIS BENTONIT Korlátolt Felelősségű Társaság a „Gyakornokok alkalmazása az AXIS BENTONIT Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2016-01350 azonosítószámú pályázata során 14.315.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 5 fő pályakezdő foglalkoztatására került sor a vállalat erdőkövesdi telephelyén.

A támogatás mértéke 100%.

A felvett gyakornokok gépi forgácsoló és ipari gépész munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2017.07.01 és 2018.10.07. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bérköltségeihez, valamint eszközbeszerzésre használtuk fel. A projekt megvalósítása során két szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a fiatalok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglalkoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatottak 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik vállalatunkat.

A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 5 fő gyakornok, valamint 2 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt. A gyakornokok munkájának elősegítése érdekében a pályázat során beszerzésre került 1 db OPTIturn TH4210D típusú esztergagép

A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projektet 2017.07.01-én kezdtük, a projekt fizikai befejezésére 2018.12.21-én került sor.

Széchenyi 2020 szociális

16,493 total views, 31 views today